Нови цитати

Тук ще намерите най-новите цитати, мъдрости, поговорки, пословици, сентенции, афоризми и всякакви други мисли на популярни автори, велики личности, литературни и филмови герои, които са добавени в сайта. В тази категория има 100 цитата, подредени в 10 страници.

Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне.
Ванга

Учеността е единственото, което е в нас божествено и непреходно; най-големите предимства, с които е надарена човешката природа са разумът и речта.
Плутарх

Изобилието от достойнства е твърде голям недостатък.
Валентин Домил

Амбицията възпламенява по-лесно дребните души, отколкото възвишените, така както огънят запалва по-лесно сламата и колибите, отколкото дворците.
Никола Себастиан Шамфор

Всеки закон, основан на невежество и злоба и неглижиращ най-ниските страсти, ние го окачествяваме като мъдростта на нашите прадеди.
Сидни Смит

У момата тъпан тупа, у момчето хабер няма.
Българска поговорка

Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.
Сергей Скотников

Всичко материално произхожда от мисленето. Мисли и забогатявай!
Наполеон Хил

Никое голямо интелектуално постижение не е станало с големи усилия.
Теодор Рузвелт