Нови цитати

Тук ще намерите най-новите цитати, мъдрости, поговорки, пословици, сентенции, афоризми и всякакви други мисли на популярни автори, велики личности, литературни и филмови герои, които са добавени в сайта. В тази категория има 100 цитата, подредени в 10 страници.

Когато атовете се ритат, магаретата теглят.
Българска поговорка

Не продавай кожата, преди да си убил мечката.
Норвежка поговорка

Най-общо казано, кратките думи са най-добри, а старите думи най-добри от всички.
Уинстън Чърчил

Изящното слово невинаги е изящно.
Венцеслав Константинов

Това, което му е ясно на глупака, за умния все още е въпрос.
Виктор Шендерович

В спора най-често се раждат юмруците.
Веселин Георгиев

Не съм улучил целта? Това беше целта ми.
Станислав Йежи Лец

Защо ли мъчиш клетия си дух с планове за вечността.
Хораций

А всеки трябва да избира,
с кого да бъде милостив.
До сетния си миг злоблив
неблагодарникът така си и отива.
Жан дьо Лафонтен

Доколкото всяко човешко същество има капацитет за любов, нейната реализация е едно от най-трудните наши постижения.
Ерих Селигман Фром