Без надежда се надявам.
Латинска поговорка

Подобни

Надежда за оздравяване.
Латинска поговорка

Волята е по-висша от разума.
Латинска поговорка

Чистата съвест се надсмива на лъжливите слухове.
Латинска поговорка

Надеждата е подвеждаща.
Латинска поговорка

Истината е във виното.
Латинска поговорка

Малкият дълг създава длъжници, големият – врагове.
Латинска поговорка

Богатството е там където са приятелите.
Латинска поговорка

Когато расте богатството, расте и алчността.
Латинска поговорка

Човек за човека е вълк.
Латинска поговорка