Най-опасният враг е приятелят с предателска душа.
Силвия Кристъл

Подобни

Езикът на тялото е понятен за всеки. Езикът на душата е разбираем само за онзи, който е в състояние да улови стоновете и безгласния смях в трептенията и.
Силвия Кристъл

Повечето хора не се взират в грешките си, защото знаят, че не само няма да ги поправят, но и ще ги повторят.
Силвия Кристъл

Страстта е най-нетрайното нещо на този свят, но най-пагубното.
Силвия Кристъл

Някои хора притежават склонността да се вкопчват в умиращи чувства. Трудно се избавят от упорството да преследват изгубени каузи. Изпитват наклонност да повтарят доказани грешки. Този подтик удължава агонията на прочистването. Пречи им да обърнат страницата. И да видят колко нови, интересни и вълнуващи усещания ги очакват на следващата.
Силвия Кристъл

Съвестта няма срок на годност, само начин на употреба.
Силвия Кристъл

Когато си на двадесет, можеш да дадеш на един мъж едно единствено нещо - невинността си. На четиридесет можеш да сложиш в краката му целия свят.
Силвия Кристъл

Единствено в моменти на избор, човек разбира каква власт притежава другият над него.
Силвия Кристъл

Рецептите за щастие са за хората без въображение.
Истински щастливите са импровизатори.
Силвия Кристъл

Не силата, а слабостта на един мъж обикновено е онова, от което се страхуват всички.
Силвия Кристъл

Книгите трябва да казват истината. За лъжите си имаме живота.
Силвия Кристъл