Всеки извор, колкото и прозрачен и бистър да е, не може да не започне да влачи кал и тиня, щом се превърне в река.
Морис Дрюон

Подобни

Главата му бе куха като орех през лоша година.
Морис Дрюон

Когато си принуден да вземеш съучастници, длъжен си да им гласуваш доверие.
Морис Дрюон

За своя приятел можеш да мислиш всичко, което ти хрумне, при условие, че той не знае за това.
Морис Дрюон

Когато ни оскърбяват, то е, защото най-често ние сами се навираме там, където не ни е мястото.
Морис Дрюон

На война времето и бързината са толкова важни, колкото и числеността, а понякога дори по-важни.
Морис Дрюон

Който има много длъжници, има и много неприятели.
Морис Дрюон

Спадаше към редките личности, които могат да бъдат сигурни, че са влезли в историята, защото сами са я изковали.
Морис Дрюон

Хората, които много дълго са упражнявали власт, накрая се отъждествяват с длъжността си и започват да смятат всяко посегателство към личността си за пряко посегателство спрямо държавните интереси.
Морис Дрюон

В крайна сметка всеки се сражава най-добре с оръжието, което му е присъщо.
Морис Дрюон

Когато един съпруг ненавижда жена си, съвсем естествено я смята за виновна във всичко.
Морис Дрюон