Където няма пълна откровеност, пълно доверие, където се укрива дори и най-дребната подробност, там няма и не може да съществува никаква дружба.
Висарион Белински

Подобни

Само щастието е мярката и проверката за любовта.
Висарион Белински

От всички човешки страсти след самолюбието най-силна и най-свирепа е властолюбието. Можем вероятно да кажем, че нито една страст не е струвала на човечеството толкова страдания и кръв, колкото властолюбието.
Висарион Белински

Без дълбоко нравствено чувство човек не може да има нито любов, нито чест - нищо, благодарение на което човекът е човек.
Висарион Белински

Бракът е реализацията на любовта. Да обича истински може само напълно съзрялата душа и в този случай любовта вижда в брака своята най-висока награда и не помръква от блясъка на (сватбения) венец, а още по-пищно разпръсква своя аромат, като под лъчите на слънцето...
Висарион Белински

Колкото по-малко е детето, толкова по-непосредствено трябва да бъде нравственото възпитание, при което то трябва не да бъде учено, а приучавано на добри чувства, наклонности и маниери, основавайки се предимно на привичката.
Висарион Белински

Да се разсъждава логично и да се разсъждава вярно са две различни неща.
Висарион Белински

По мое най-съкровено убеждение брачният съюз трябва да бъде чужд за всяка публичност; това е въпрос, който касае само за двамата - и никой друг освен тях.
Висарион Белински

Няма нищо по-опасно от това да свързваш съдбата си със съдбата на една жена само за това, че е прекрасна и млада.
Висарион Белински

Жената мисли със сърцето си, а мъжът - с главата си.
Висарион Белински

Ако целта на нашия живот се състоеше само в нашето лично щастие, а нашето лично щастие се заключваше само в една любов, тогава животът действително би изглеждал като мрачна пустиня...
Висарион Белински