- Какво наказание си избираш?
- Да помня.
Блага Димитрова

Подобни

Ще идвам, драги, ще идвам. Няма къде да избягаш. Ще те настигам по път, насън, в пиянство. Ще идвам, няма как да ме прогониш. Тъкмо си изкъпан и още лъхаш на сапун. И си въобразяваш, че си чистичък. Ще идвам, няма да ти се размине. Когато си най-отдалечен от мене, когато си ме загърбил, тогава ще те издебна. Ще идвам наяве в съня ти. Ще идвам.
Блага Димитрова

Твоята любов ми е нужна, за да дишам. Но аз няма да те моля да останеш при мене. Нека бъдеш верен не на мене, а на своя път, който е съставна част от самия тебе и който едва ли ще извървим заедно.
Блага Димитрова

Човекът е това, което му остава, след като изгуби всичко!
Блага Димитрова

Вървя, омотана в погледи, спъвана в погледи, замеряна с погледи.
Блага Димитрова

- Какво искаш да ме попиташ, а не смееш? Отдавна в тебе напира един въпрос. Прошепни ми го в ухото.
- Защо се грижиш за мене? Остави ме да си боледувам!
- Не разбираш ли защо? Той заравя устни в косите и.
- От благодарност?
- Не бих те обидил с благодарност.
- А за какво?
- Мое малко, глупаво момиче!
- Аз съм по-стара от тебе.
- Ти още не си пораснала. Не си пораснала, защото си живяла без любов. Човек расте, разцъфтява и увяхва само чрез любов!
Блага Димитрова

Случаят е избрал най-неподходящия ден, за да ни срещне след 17 години. Впрочем има ли удобен ден за една закъсняла среща?
Блага Димитрова

Не ми връзвай ръцете, за да мога да те прегръщам.
Блага Димитрова

Любовта е по-свободна от птиците, защото не се подчинява на никого, дори и на себе си.
Блага Димитрова

Няма по-мъртва точка от спряно време. Съзнанието не може да приеме това и се съпротивлява с всички сили. Да живееш, значи да усещаш как бързо, как задъхано тече времето през тебе, как излита с горещото ти ускорено дишане, как ручи с потта през порите на кожата ти, как се оттича с парливите тръпки на умората вечер, когато се прибираш след напрегнат работен ден, как бие с учестения ти пулс. Застой. Значи преставаш да живееш.
Блага Димитрова

Ако ти си станал необходим на другия, ако си станал неотменима част от въздуха край него, от мислите му, никой не може да те изскубне от живота му... Никоя, и най-красивата съперница не е в състояние да ми го отнеме. Ако аз съм успяла да стана негово минало, настояще и бъдеще, той е мой... Всяка нова жена е опасна дотолкова, доколкото аз съм слаба и изплашена.
Блага Димитрова