Смехът на совата може да се чуе в детските сънища.
Венцеслав Константинов

Подобни

Победителят преди всички други е победил себе си.
Венцеслав Константинов

Бъдещето на младежа е дълго, миналото на стареца - кратко.
Венцеслав Константинов

Победата изтощава повече от поражението.
Венцеслав Константинов

Добрият човек е загрижен за добруването си, талантливият - за таланта си.
Венцеслав Константинов

Значимият човек в едно и също време буди възторг и неприязън.
Венцеслав Константинов

Жената изважда мъжа от равновесие, за да се наслади на яростта му.
Венцеслав Константинов

Много грозните и много красивите жени отбягват мъжките погледи.
Венцеслав Константинов

Няма значение къде отиваш, важното е да пристигнеш навреме.
Венцеслав Константинов

Съзнанието, че си значим, те изхвърля напред и трудно се догонваш.
Венцеслав Константинов

Мъжът разбира от живота само толкова, колкото му позволят жените.
Венцеслав Константинов