Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.
Атанас Буров

Подобни

Пари при пари отиват, но не многото при малкото, а малкото при многото.
Атанас Буров

Капиталът, дори банков, не е нито спекулативен, нито производителен, нито кожодерски. Той е капитал, то е едно средство за производство. И същият този капитал, който в даден момент може да действува като спекулативен капитал, утре, ако има добри условия, ще се обърне в продуктивен капитал. Къде е резервоарът на този капитал, тъй да се каже? Това са спестяванията, които по-специално се намират в банките.
Атанас Буров

Аз, бидейки убеден партизанин, че ние трябва да улесняваме свободното настаняване и използуване на капитала в България, ще гледам с лошо око и ще критикувам всички постановления на законопроекта, които в моите очи представляват оръжие, изковано и насочено, за да пречи на свободната циркулация, на свободното използуване на капитала в България.
Атанас Буров

България стоеше на първо място по отношение на своята стопанска независимост. Ние се гордеехме, че в младата България, с български капитали, с български инженери, с български работници ние направихме пристанища, направихме железници, създадохме материалната култура на България. Построихме фабрики и тръгнахме към едно интензивно стопанско развитие.
Атанас Буров

Българинът може да забогатее само с упорита работа. С нищо друго. Проклятие на съдбата ли е или нещо друго е, но е така.
Атанас Буров

В живота напредва само онзи, чието сърце с времето става по-меко, кръвта по-топла, умът по-бърз, а духът му е умиротворяващ!
Джон Ръскин

Ако ти не търсиш, другите ще намерят.
Робърт Опенхаймер

Ще постигнеш много, ако се задоволяваш с малко.
Венцеслав Константинов

Добрите идеи идват само в подготвените умове.
Луи Пастьор

Победи себе си и ще спечелиш хиляди битки.
Буда