От първия до последния слънчев лъч, благодарете за всичко, което ви е дадено, Това значи да намерите щастието, което търсите.
Петър Дънов

Подобни

Всеки импулс, който произтича от Любовта, е благословение. Всяка постъпка, направена с Любов, е мощна и във вечността пребъдва.
Петър Дънов

Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот.
Петър Дънов

Всички хора и народи, които са отричали Бога, са свършвали зле.
Петър Дънов

Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш. Ще даваш, за да си здрав. Който обича, дава. Бог постоянно дава. Божественият закон подразбира непрестанно даване.
Петър Дънов

Иди при извора, да видиш как постъпва той. Колкото и да го ругаеш, както и да постъпваш с него, той си тече и непрекъснато дава. Той носи Любовта и казва: "На никого не се сърдя, от никого нищо не искам". Колкото и да го калят, той сам се чисти.
Петър Дънов

Обръщайте внимание на добрата страна на живота.
Петър Дънов

Добрият човек е всякога добър и нищо в света не може да го опетни.
Петър Дънов

Любовта се проявява във вземане и даване.
Който обича, предимно дава, а който е обичан, предимно взема.
Петър Дънов

Всички искате светът вън от вас да се оправи. Светът вътре у вас трябва да се оправи първо.
Петър Дънов

Когато има вътрешна светлина, човек е мек, топъл, нежен. Щом загуби тази светлина, става студен и груб.
Петър Дънов