Дребните цели създават дребни личности.
Платон

Подобни

Възпитанието е усвояване на добри привички.
Платон

Мисълта: разговорът на душата със себе си.
Платон

Бъди добър с хората, защото всеки, когото срещаш, води тежка битка.
Платон

Невежи са само тези, които са решили да си останат такива.
Платон

Основата на всяка мъдрост е търпението.
Платон

При сблъсъка с любовта всеки става поет.
Платон

Да не знаеш, а да си мислиш, че знаеш, е най-лошото незнание.
Платон

Доброто начало е наполовина свършена работа.
Платон

Не притуряй към огъня огън.
Платон

Състраданието е мъка за чуждото нещастие, а завистта е мъка за чуждото щастие.
Платон