Лекарите са хора, които предписват лекарства, за които знаят малко, за да лекуват болести, за които знаят още по-малко, на човешки същества, за които не знаят нищо.
Волтер

Подобни

Мъжът трябва да помогне на жената да бъде слаба! Да бъде силна - тя може и без него!
Волтер

Силата на жените се определя от слабите места на мъжете.
Волтер

Красотата радва само очите, нежността докосва сърцето.
Волтер

Шанс е дума празна от смисъл. Нищо не може да съществува без причина.
Волтер

Преценявай човека според въпросите му, не според отговорите.
Волтер

Животът е плътно покрит с тръни, и аз не знам за друг цяр, освен да се премине през тях, колкото се може по-бързо. Колкото повече се спираме на нашите нещастия, толкова по-голяма става способността им да ни наранят.
Волтер

Който е добър само за себе си, не е добър за никого.
Волтер

Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик - никога.
Волтер

Книгите са като хората. Трябва да избираме само разумните, да ги подлагаме на проверка и да възприемаме само очевидното.
Волтер

Великите дела винаги са съпроводени с големи препятствия.
Волтер