Няма по-несвободен от охранявания човек.
Венцеслав Константинов

Подобни

Ако не споделяш чуждите пороци, обявяват те за безчовечен.
Венцеслав Константинов

Времето, запълнено с любовни ласки, тече по-бързо.
Венцеслав Константинов

Първата любовна мъка се пази в паметта завинаги.
Венцеслав Константинов

Усърдният лекар ще те излекува и от несъществуваща болест.
Венцеслав Константинов

Бездната не е страшна, когато я наближаваш с вързани очи.
Венцеслав Константинов

Не пази поуките си за бъдещите поколения!
Венцеслав Константинов

Когато жената не разбира нещо, по лицето и плъзва очарователна усмивка.
Венцеслав Константинов

Истински красивата жена изглежда по-красива от себе си.
Венцеслав Константинов

Здравият разум е надеждата на болния човек.
Венцеслав Константинов

В маймунското царство горилата е венецът на творението.
Венцеслав Константинов