Слаба е и бедна човешката реч, никога не може да се изкаже напълно това, което става в човешкото сърце.
Димитър Талев

Подобни

Трудно е да се разделя човек с това, което до днес, до тоя час е било негов живот. Нещо се къса, нещо се разкъсва в човека...
Димитър Талев

Такава е човешката душа - понякога като пламъче на свещ и угасва от най-леко подухване, понякога пък не ще я съкруши и най-лютата болка; такова е и човешкото сърце - не престава да тупти, докато има в него макар и само една искрица живот... Такъв е духът човешки - минава през вода и най-силен огън.
Димитър Талев

Човек винаги е свикнал да дири причините и за доброто, и за лошото вън от себе си. А те са вътре в нас.
Димитър Талев

Никога ли не се случва да се напълни човешкото сърце догоре с радост и да не гори, да не боли - редом с радостта, която идва, и тъгата, неутоленият копнеж по нещо загубено или непостигнато?
Димитър Талев

Нищо друго живо на тоя свят не се мъчи така, както човек мъчи човека.
Димитър Талев

Няма нищо по-излишно от празната дума.
"Илинден", Димитър Талев

Когато сърцето е лошо, и очите са лоши. Такива са човешките очи.
Димитър Талев

Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!
Димитър Талев

Човек не бива и не може да живее само за себе си.
Димитър Талев

...ама само да знаеш как съм я чакал да дойде и какво ми е, като не идва...
Димитър Талев