Изпълни сърцето си с любов към всички. Открий божествената същност на всеки срещнат, дори и на онези, за които са ти казвали, че трябва да отхвърляш.
Уейн Дайър

Подобни

Най-сетне осъзнах, че другите хора ще си останат точно такива, каквито са, независимо от моето мнение за тях.
Уейн Дайър

В съвършената Вселена няма случайности.
Уейн Дайър

Мисленето е източникът на проблемите. Сърцето ви крие отговора за тяхното решаване.
Уейн Дайър

Желанието непременно да бъдеш Прав поражда Страдание. Когато се изправиш пред Избора да бъдеш Прав или да бъдеш Любезен, бъди Любезен и ще видиш как Страданието ти изчезва.
Уейн Дайър

Действайте така, сякаш всичко, което желаете, вече сте го придобили. Вярвайте, че всичко, което търсите, духом вече сте получили, и желанията ви ще се изпълнят.
Уейн Дайър

Любещите хора живеят в свят пълен с обич. Враждебните хора - в свят пълен с омраза. Същият свят.
Уейн Дайър

Давай възможност на всичко да се случи!
Уейн Дайър

Не е необходимо нищо да прощаваме, защото няма нужда нищо да осъждаме и никого да виним.
Уейн Дайър

Ти не си човешко същество с духовни преживявания. Ти си духовно същество с човешки преживявания.
Уейн Дайър

Не се безпокой за каквото и да било - никога! Или имаш контрол над него, или не. Ако имаш - действай. Ако ли не - махни с ръка. Не хаби енергията си за тревоги.
Уейн Дайър