И ние трябва да чувстваме близостта на цветята, тревите и пеперудите като детето, което не ги надвишава много. За разлика от него ние, възрастните, сме ги надраснали и е нужно да се навеждаме към тях: смятам, че тревите ни мразят, когато им признаваме любовта си. Който иска да получи добър дял от всяко нещо, трябва понякога да умее и да се смалява.
Фредерик Вилхелм Ницше

Подобни

Моралното негодувание е най-коварният начин за отмъщение.
Фредерик Вилхелм Ницше

Там, където не може да обича, човек трябва да отмине!
"Тъй рече Заратустра", Фредерик Вилхелм Ницше

Можем да дадем обещания, когато става дума за деяния, но не и за чувства, тъй като те не зависят от волята. Който обещава на някого да го обича завинаги, неизменно да го мрази или вечно да му бъде верен, обещава нещо, което е извън властта му...
Фредерик Вилхелм Ницше

При жена ли отиваш? Не забравяй камшика!
Фредерик Вилхелм Ницше

Щастието на мъжа е: "Аз искам!". Щастието на жената е: "Той иска!".
Фредерик Вилхелм Ницше

Ах, тези жени. Те правят удоволствието по-голямо, а разочарованието по-често.
Фредерик Вилхелм Ницше

Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен.
Фредерик Вилхелм Ницше

Приятелят трябва да е специалист по досещане и запазване на спокойствие.
Фредерик Вилхелм Ницше

Само извървените мисли са ценни!
Фредерик Вилхелм Ницше

Ако едно дърво е било огъвано от невидими ръце дълги години - трябва много да се внимава. Не бива да се опитваме да го изправим изведнъж, защото има опасност да го счупим.
Фредерик Вилхелм Ницше