Способността ни да избираме се променя постоянно, заедно с жизнения ни опит. Колкото по-дълго време вземаме погрешни решения, толкова повече закоравява сърцето ни; колкото по-често вземаме правилни решения, толкова по-чувствително става сърцето ни - или по-точно оживява...
Ерих Селигман Фром

Подобни

Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора.
Ерих Селигман Фром

Философията не стига на народа. На народа му трябва святост.
Фредерик Вилхелм Ницше

Целият свят е за хората, но за какво са хората, ако не заради самите себе си?
Максим Горки

Неприятно е да гледаш и да слушаш как друг човек яде - особено ако помлясква.
Маргарет Атууд

Който не принадлежи на своето отечество, той не принадлежи и на цялото човечество.
Висарион Белински

За вас, синове и братя на падналите, които сте тук, съзирам трудно състезание ... и дори при върховна доблест вас не ще ви признаят за равни, а за малко по-слаби от тях. Нали към живите има съперническа завист, а когато някой не е пречка, нему се отдава почит с благосклонността, изпитвана, когато няма какво да се дели.
Перикъл

По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.
Исус Христос

Егоизмът, който изпълва нашите мнения, не влияе върху тяхната искреност; по-скоро колкото е по-удовлетворен нашият егоизъм, толкова по-стабилна е нашата вяра.
Джордж Елиът

Човек обикновено прекалява с малкото.
Веселин Георгиев

У слабите слоеве от обществото винаги ще се намерят сили за социална революция.
Валентин Домил