Кой ви каза, че това, което искате, не може да стане? И какво толкова е постигнал самият той, че да си служи с думата "невъзможно" така свободно?
Наполеон Хил

Подобни

Всеки ден изисквайте от живота някакви разумни дивиденти, вместо да очаквате те сами да дойдат. Ще се изненадате колко много от желаните в живота неща притежавате, без да ги забелязвате.
Наполеон Хил

Сурова и безкомпромисна истина е, че в нашата материалистична епоха, ако човек не разполага с достатъчно пари, може да бъде издухан като песъчинка при всеки повей на вятъра.
Наполеон Хил

Не забравяйте, че това, което сте, е благодарение на мислите, които властват в съзнанието ви.
Наполеон Хил

Животът е шахматна дъска и вашият противник е времето. Играете срещу противник, който няма да толерира нерешителността.
Наполеон Хил

Истински богат е онзи, който има повече приятели, отколкото врагове, не се страхува от никого и е толкова зает да строи, че няма време да руши надеждите и плановете на другите.
Наполеон Хил

Първият критерий, според който директорите избират своите служители, е личната им привлекателност. Хората, които са лишени от сексуална енергия, никога от нищо няма да се въодушевят и рядко вдъхновяват другите.
Наполеон Хил

Разликите между хората се дължат на разликите в настройката на съзнанието им. На подсъзнателно равнище всички много си приличаме. Подсъзнанието не мисли, не разсъждава, не обсъжда. То действа инстинктивно в отговор на първични емоции.
Наполеон Хил

Емоциите са движещата, активиращата сила, която ви позволява да превърнете решенията си в действие. Трябва да контролирате и управлявате емоциите, а не да ги елиминирате.
Наполеон Хил

Такива са идеите. Отначало им вдъхвате живот, насочвате ги и ги привеждате в движение, по-късно те поемат управлението и помитат всичко по пътя си.
Наполеон Хил

Интересуват ни преди всичко хора с предпоставки за по-нататъшен растеж. Поради тази причина поставяме много по-силно ударението върху характера, интелигентността и личността, отколкото на специалното образование.
Наполеон Хил