Агресията не е проблем - тя е последица от проблема. Също както затлъстяването. И то не е проблем, а последица от някакъв проблем.
Сизар Милан

Подобни

Умът на кучето бързо научава, че всичко може да мине и по по-спокоен и гладък начин. И че се приема по-добре, когато е послушно и не изявява дивите си инстинкти.
Сизар Милан

Да помогнем на кучето да се радва на живота по друг по-спокоен начин.
Сизар Милан

Това е най-важното за мене: трансформацията на съзнанието - не на кучето, а на човека.
Сизар Милан

Кучетата не могат да намерят спокойствие при човек, който е изплашен и неуверен.
Сизар Милан

Не бива да показвате обич, когато кучетата са напрегнати. Трябва да изчакате да станат спокойни и послушни и тогава ги наградите с обич. Така награждавате не нервността му, а спокойното му състояние.
Сизар Милан

За мен дисциплината значи любов. Да дадеш любов, значи да вкарваш ред и сигурност в живота, а това е много по-добро от всякакви ласки.
Сизар Милан

На лоши постъпки се учим без учител.
Луций Аней Сенека

Ако на човек сутрин му е гадно, а вечер е бодър и пълен с надежда, значи е лош човек, това е сигурен признак. Ако е обратното - значи е посредствен. Добри хора, както се знае, няма.
Венедикт Ерофеев

Мирише, но се трае, ако миризмата е твоя.
Веселин Георгиев

Чувството на злоба е последното чувство, с което човек отива в небитието, в света на мъртвите.
Варлам Шаламов