И планините се боят от парите.
Арменска поговорка

Подобни

На говорещия истината конят му трябва да чака пред вратата и единият му крак да бъде в стремето.
Арменска поговорка

И сабята без дела ръждясва.
Арменска поговорка

Ако не удариш, кучето, няма да те захапе.
Арменска поговорка

Жени се за дъщеря на развратник, но нему своята дъщеря за жена не давай.
Арменска поговорка

Докато не почукаш на вратата, никой няма да ти отвори.
Арменска поговорка

Водата превръща камъка в пясък, а жената мъжа - във восък.
Арменска поговорка

Колкото и да се сърди кравата на телето, пак ще го защитава.
Арменска поговорка

Щом мене ме няма в рая, ако ще би и магарето да се въргаля там.
Арменска поговорка

Светът съществува за човека, човекът живее за света.
Арменска поговорка

На гладния хлябът на баница му прилича.
Арменска поговорка