Колко са високи кулите на града разбираш, едва когато излезеш от него.
Фредерик Вилхелм Ницше

Подобни

Да станеш сериозен мъж: това означава да откриеш отново сериозността, която като дете си влагал в играта.
Фредерик Вилхелм Ницше

Тъй живеете живота на повиновението и на войната. Що значи дълъг живот! Кой войн иска да бъде пощаден!
Фредерик Вилхелм Ницше

Тези, които танцуват, са смятани за луди от онези, които не чуват музиката.
Фредерик Вилхелм Ницше

Не се страхувай от действията си! Не ги изоставяй - Угризенията на съвестта са порок.
Фредерик Вилхелм Ницше

Философията не стига на народа. На народа му трябва святост.
Фредерик Вилхелм Ницше

И ние трябва да чувстваме близостта на цветята, тревите и пеперудите като детето, което не ги надвишава много. За разлика от него ние, възрастните, сме ги надраснали и е нужно да се навеждаме към тях: смятам, че тревите ни мразят, когато им признаваме любовта си. Който иска да получи добър дял от всяко нещо, трябва понякога да умее и да се смалява.
Фредерик Вилхелм Ницше

Моралното негодувание е най-коварният начин за отмъщение.
Фредерик Вилхелм Ницше

Там, където не може да обича, човек трябва да отмине!
"Тъй рече Заратустра", Фредерик Вилхелм Ницше

Можем да дадем обещания, когато става дума за деяния, но не и за чувства, тъй като те не зависят от волята. Който обещава на някого да го обича завинаги, неизменно да го мрази или вечно да му бъде верен, обещава нещо, което е извън властта му...
Фредерик Вилхелм Ницше

При жена ли отиваш? Не забравяй камшика!
Фредерик Вилхелм Ницше