Този, който се превръща в пълзяща твар, може ли след това да се оплаква, че са го сгазили?
Имануел Кант

Подобни

Богатството не е в това, което имаме, а в това, без което можем.
Имануел Кант

Основа на нравствеността е дългът, а не интересът.
Имануел Кант

Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона.
Имануел Кант

Оставете ни да погледнем на нашия живот като на детска игра, в която нищо не е сериозно, освен искреността.
Имануел Кант

Законът, който живее вътре в нас, се нарича съвест. Съвестта сама по себе си е привеждане на нашите постъпки в съответствие с този закон.
Имануел Кант

Наказанията, налагани в изблик на гняв, не достигат целта си.
Имануел Кант

Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.
Имануел Кант

Етиката е философията на добрата воля, а не само на доброто действие.
Имануел Кант

Предвид безкрайната продължителност на безсмъртната душа, през безкрайността на времето... Трябва ли душата да остане завинаги прикрепена към тази точка от Вселената, нашата Земя? Нима никога няма да участва по-отблизо в останалите чудеса на мирозданието? Кой знае дали промисълът не е тя да се запознае отблизо някой ден с онези безкрайно далечни сфери на космическата система... които макар и от толкова далеч вече предизвикват нашето любопитство.
Имануел Кант

Щастието е идеал не на разума, а на въображението.
Имануел Кант