Няма хляб без мотика.
Сръбска поговорка

Подобни

Тихите води ронят брега.
Сръбска поговорка

Празна кратуна сама дрънка.
Сръбска поговорка

Една от най-несъмнените и чисти радости е отдихът след работа.
Имануел Кант

Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.
Българска поговорка

Най-тънки са тези инструменти, на които най-лесно можеш да се нараниш.
Карол Ижиковски

Много занаяти, празни му ръце.
Българска поговорка

От работа тежко, без работа по-тежко.
Българска поговорка

По-лесно е да се занимаваш с много предмети последователно, отколкото с един продължително.
Квинтилиан

Мехурите по ръцете са по-достойни за уважение от пръстените.
Естонскa поговорка

Никога не е рано да се запиташ: с работа ли съм се захванал или с безсмислици?
Антон Павлович Чехов