Умирачката оправя всичкото.
Българска поговорка

Подобни

Който купува това, което не му е трябва, продава това, което му трябва.
Българска поговорка

Ако господ слушаше магаретата, нямаше да има самари.
Българска поговорка

Устата си затваряй, очите си отваряй.
Българска поговорка

Прескочи, пък тогаз викай "хоп".
Българска поговорка

Пораснала му работата.
Българска поговорка

Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.
Българска поговорка

Мърдат му ръцете като на млада невяста краката.
Българска поговорка

Магарещината кой сака, той си я купува и без пари.
Българска поговорка

Кръвта вода не става.
Българска поговорка

С пари в рая, без пари по края.
Българска поговорка