Бог има много чудеса, а човек - много съмнения в Него.
Валентина Беднова

Подобни

Умът е безсилен да утеши в нас нещастието - много добре би подхождала за това глупостта.
Валентина Беднова

Когато няма цел, то да се движите към нея е изключтелно трудно.
Валентина Беднова

Ако сте на страната на малцинството, поне бъдете и благоразумни.
Валентина Беднова

За да опознае себе си, умният се стреми да узнае хората, а глупавият - тяхното мнение за себе си.
Валентина Беднова

Този добре се облича, който добре се съблича.
Валентина Беднова

Съдбата през цялото време ни подхвърля шансове - трябва само да ги видим и да ги използваме умело.
Валентина Беднова

Свободата не е осъзната необходимост, а необходимост от нейното осъзнаване.
Валентина Беднова

Времето не е само пари, но и исторически грешки.
Валентина Беднова

Обикновено наричаме щастие това, което нямаме, а не онова, с което вече разполагаме.
Валентина Беднова

Мъжете отричат наличието на женска логика, а жените никога не биват убеждавани от мъжка.
Валентина Беднова