Мнимо почтени хора са тези, които крият недостатъците си не само пред другите, но и пред себе си; истински почтените хора знаят отлично недостатъците си и ги признават.
Франсоа дьо Ларошфуко

Подобни

На война повечето хора се излагат достатъчно на опасност, за да спасят честта си, но малцина са готови да се излагат всякога толкова, колкото е необходимо за успеха на целта, за която воюват.
Франсоа дьо Ларошфуко

Да видим, че хората менят вкусовете си, е нещо тъй обикновено, както е необикновено да видим, че те менят наклонностите си.
Франсоа дьо Ларошфуко

Няма много хора, които да не се срамят, че са се обичали, след като са престанали да се обичат.
Франсоа дьо Ларошфуко

Гордостта не търпи да има да дава, самолюбието не обича да се отплаща.
Франсоа дьо Ларошфуко

Интересът говори всякакви езици и играе всякакви роли, дори тази на безкористност.
Франсоа дьо Ларошфуко

Умереността на щастливите хора се дължи на спокойствието, което благосклонната съдба придава на духа им.
Франсоа дьо Ларошфуко

Когато не се окаже очакваната признателност за сторени добрини, настъпилите недоразумения се дължат на това, че гордостта на дарителя и гордостта на получателя не са в съгласие за цената на стореното добро.
Франсоа дьо Ларошфуко

Завистта е още по-непримирима от ненавистта.
Франсоа дьо Ларошфуко

Повече обичаме да срещаме тези, на които правим добро, отколкото онези, които ни го правят.
Франсоа дьо Ларошфуко

Човек никога не е толкова щастлив, нито толкова нещастен колкото си въобразява.
Франсоа дьо Ларошфуко