Най-слабото звено във веригата е най-силно. То я прекъсва.
Станислав Йежи Лец

Подобни

Никога не отваряй вратите на онези, които ги отварят без твое позволение.
Станислав Йежи Лец

В какво вярвам? В бога, ако съществува.
Станислав Йежи Лец

Можеш да затвориш устата, но не и въпроса.
Станислав Йежи Лец

Човек поскъпва според цената, която плаща.
Станислав Йежи Лец

В началото бе Словото, а накрая - Празнословието.
Станислав Йежи Лец

Да се борим за правото на изключение. Нека изключението потвърждава правилото, но само ако иска.
Станислав Йежи Лец

Пътепоказателите могат да превърнат шосето в лабиринт.
Станислав Йежи Лец

Точен изстрел: да не уцелиш човека.
Станислав Йежи Лец

Какво деформира облика ми? Преголемите думи.
Станислав Йежи Лец

Помнете, когато дяволът желае да ритне някого, никога няма да го ритне с конското си копито, а с човешки крак.
Станислав Йежи Лец