Човешкият род е лош по природа и е станал още по-лош под влияние на обществото. Всеки човек носи в себе си недостатъците: 1. На човечеството; 2 На индивида; 3. На съсловието си. С течение на времето тези недостатъци се увеличават. Наранен от чуждите недъзи и нещастен поради своите собствени, застаряващият човек започва да презира и човечеството, и обществото.
Никола Себастиан Шамфор

Подобни

Чувството, което изпитваме към повечето благодетели, прилича на признателността ни към зъболекаря. Казваме си, че са ни направили добро, че са ни отървали от една беда. Но си спомняме, че са ни причинили болка и не ги обичаме особено нежно.
Никола Себастиан Шамфор

Няма мъдрост без недоверчивост. В Светото писание се казва, че в началото на мъдростта е бил страхът от Бога. Аз смятам, че е страхът от хората.
Никола Себастиан Шамфор

Малко хора си позволяват да използват своя ум властно, безстрашно и дръзват да го приложат към всичко в цялата му сила. Дошло е време, когато умът трябва да се приложи именно така към всички въпроси на морала, на политиката и на обществото; към кралете, министрите, големците, философите; към принципите в науката, в живописта и пр. - в противен случай ще си останем затънали в посредственост.
Никола Себастиан Шамфор

Връзката между мъжа и жената наистина си струва усилията, ако между тях има наслада, спомени или желание.
Никола Себастиан Шамфор

Любовта е мила лудост, амбицията - сериозна глупост.
Никола Себастиан Шамфор

Дълбокото равнодушие, с което хората се отнасят към добродетелта, ми се струва по-възмутително от порока.
Никола Себастиан Шамфор

Допустимо е един умен човек да се съмнява във верността на любовниците си, но да се съмнява в верността на жена си може само глупак.
Никола Себастиан Шамфор

Има времена, в които общественото мнение е най-лошото от всички мнения.
Никола Себастиан Шамфор

Всички страсти са прекалени и тъкмо затова са страсти.
Никола Себастиан Шамфор

Великите хора са създали шедьоврите си след възрастта на страстите. Така и земята става по-плодородна след изригването на вулканите.
Никола Себастиан Шамфор