Внимавай, може би си залог в чужда лотария!
Станислав Йежи Лец

Подобни

Първо премисли, преди да почнеш да мислиш.
Станислав Йежи Лец

Не е за чудене, че който не е цвете за мирисане, обича да му кадят тамян.
Станислав Йежи Лец

Най-слабото звено във веригата е най-силно. То я прекъсва.
Станислав Йежи Лец

Никога не отваряй вратите на онези, които ги отварят без твое позволение.
Станислав Йежи Лец

В какво вярвам? В бога, ако съществува.
Станислав Йежи Лец

Можеш да затвориш устата, но не и въпроса.
Станислав Йежи Лец

Човек поскъпва според цената, която плаща.
Станислав Йежи Лец

В началото бе Словото, а накрая - Празнословието.
Станислав Йежи Лец

Да се борим за правото на изключение. Нека изключението потвърждава правилото, но само ако иска.
Станислав Йежи Лец

Пътепоказателите могат да превърнат шосето в лабиринт.
Станислав Йежи Лец