По-добре да си обект на завист, отколкото субект на жалост.
Веселин Георгиев

Подобни

Изкачването му бе гарантирано, падането... също.
Веселин Георгиев

Мисли, мисли и... накрая измисли, че от яденето по-добра храна няма.
Веселин Георгиев

Каквото си взел от живота - взел; каквото не си - ще има да вземаш.
Веселин Георгиев

Ако не се справиш със своите недостатъци, другите ще се справят с твоите достойнства.
Веселин Георгиев

Обикновено човек намира изход из житейския лабиринт тогава, когато вече не му се излиза.
Веселин Георгиев

Най-сладкото усещане на човека е, че на земята ще мине "метър", а на небето - покрай Свети Петър.
Веселин Георгиев

Демокрацията гарантира гласност, но не и безопасност.
Веселин Георгиев

Не може да не ревнуваш, ако любовта ти е голяма, доверието - малко.
Веселин Георгиев

Човек се стреми да опознае света, а забравя да опознае себе си.
Веселин Георгиев

Логично е да знаеш къде отиваш. но логично е и да знаеш къде ще се върнеш.
Веселин Георгиев