Да забравим някой недостатък на друг човек, е все едно да захвърлим пари, изкарани с мъка.
Артур Шопенхауер

Подобни

Ако някой откаже на заблуден странник да му покаже пътя, не е несправедлив. Несправедлив е обаче, ако му посочи погрешен път.
Артур Шопенхауер

Онова, което хората наричат съдба, най-често са собствените им безумства.
Артур Шопенхауер

Всичко почива в крайна сметка на факта, че всеки може да разбере онова, което е единосъщтностно с него.
Артур Шопенхауер

Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният - как да го употреби.
Артур Шопенхауер

И най-малките случайности са в състояние да ни направят съвсем нещастни, напълно щастливи - нищо на света.
Артур Шопенхауер

Състраданието към животните е толкова тясно свързано с добротата на характера, че може с увереност да се твърди: не може да бъде добър към хората този, който е жесток към животните.
Артур Шопенхауер

Една от най-страшните и най-разпространените глупости е да се правят големи приготовления за живота, под каквато и да било форма.
Артур Шопенхауер

Обикновеният човек е серийно изделие на природата.
Артур Шопенхауер

Поради стихийността на своята воля злият вечно страда - а след като са изчерпани всички обекти на желанието, утолява ужасната си жажда за власт чрез гледката на чуждите страдания.
Артур Шопенхауер

Само преценката, изречена хладно и безстрастно, бива приета с доверие.
Артур Шопенхауер