Приятен е споменът за отминали несгоди.
Цицерон

Подобни

Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен.
Цицерон

Плодът на услугата е самата услуга.
Цицерон

Благото на народа е най-големият закон.
Цицерон

Гладът е най-добрата подправка към яденето.
Цицерон

Често човек е най-злият враг на самия себе си.
Цицерон

Дори и в мислите не се побира, че е имало време, когато не е имало никакво време.
Цицерон

Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието: защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие.
Цицерон

Приятелят е като второ аз.
Цицерон

Във време на война законите немеят.
Цицерон

Всичко прекрасно се среща рядко.
Цицерон