На чувствата не можеш да им заповядваш..., но на поведението можеш - и още как.
Маргарет Атууд

Подобни

Навярно бедата при мен е дошла още с раждането ми. Както се казва: родителите не ги избират, ... но самата аз по своя собствена воля не бих си избрала тези родители, които Господ ми е дал.
Маргарет Атууд

Честно казано само малцина имат понятие от прошка. От него се нуждаят не престъпниците, а по-скоро самите жертви, защото именно заради тях се е случила бедата. Ако те не бяха толкова слаби и лекомислени, а по-далновидни, ако се стараеха да не се навират в неприятностите, то на света щеше да има много по-малко горест.
Маргарет Атууд

Това е рай, но ние не можем да се измъкнем от него. А всяко място, откъдето не можеш да се измъкнеш, е ад.
Маргарет Атууд

Мълчанието е по-красноречиво от думите - плътно стиснатите устни, отвръщането на главата, бързият кос поглед. Приведените като под тежък товар рамене.
Маргарет Атууд

Неприятно е да гледаш и да слушаш как друг човек яде - особено ако помлясква.
Маргарет Атууд

Дума след дума след дума е сила.
Маргарет Атууд

Вмениха ми като вина това, че в началото бях спокойна и весела, с ясни, широко отворени очи, и решиха, че това е признак за безсърдечие. Но ако плачех и крещях, щяха да кажат, че това доказва моята вина, а когато всички хора решат, че ти си виновна, то всичките ти постъпки ще доказват именно това.
Маргарет Атууд

- Защо ме гледаш така?
- Запомням те.
- Защо?...
- За да те имам, за по-късно... Като си отида.
Маргарет Атууд

Жените твърде често правят една наистина сериозна грешка. Губят маса време да обясняват собствените си чувства, претеглят емоции и реакции, недостатъци и потребности, и любов, и гняв, и обиди. Като че ли от разговорите може да има някаква полза.
Маргарет Атууд

Но хората ще направят всичко на този свят, само и само да не признаят, че техният живот е бил безсмислен. Тоест безполезен. Безсюжетен.
Маргарет Атууд