...Този, който поема високи задължения, трябва да бъде последователен...
Хайнрих Маркс

Подобни

Но ти не си прав, мислейки си, че не те разбирам или не те оценявам. Нито едното, нито другото. Отдавам дължимото на твоето сърце и на твоята нравственост. ... И това се обяснява изключително с вярата ми в твоята висока нравственост и, благодарение на Бога, аз продължавам да не се съмнявам в нея. Но вярата не ме прави сляп, аз отпускам оръжието само заради умората. Вярвай винаги и никога не се съмнявай, че заемаш голямо място в моето сърце и си един от най-силните лостове в моя живот.
Хайнрих Маркс

Бъди упорит и твърдо дръж на своето.
Хораций

Съсредоточете ума си върху онази част от предстоящите задачи, която сте в състояние да изпълните. Не се тревожете за онова, което не можете да изпълните, докато не дойде на дневен ред.
Наполеон Хил

Преди да налееш вино или масло в ненадежден съд, разумно е да го изпиташ отначало с вода; така и своята жена, за да си нямаш проблеми с нейната приказливост, не е зле да я провериш как пази тайни с някой неопасен и току-що измислен слух.
Плутарх

Бои се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.
Соломон

На чувствата не можеш да им заповядваш..., но на поведението можеш - и още как.
Маргарет Атууд

Колкото повече мислиш, толкова по-далече виждаш, но и толкова по-малко забелязваш.
Веселин Георгиев

Ако се научиш да слушаш, ще можеш да извлечеш полза дори от думите на тези, които не умеят да се изразяват добре.
Плутарх

По-добре да си обект на завист, отколкото субект на жалост.
Веселин Георгиев

Внимавай, може би си залог в чужда лотария!
Станислав Йежи Лец