Прави каквото смяташ за правилно - но гледай да не те хванат.
Ашли Брилиант

Подобни

Ако не вярваш в призраци, никога не си бил на семейни срещи.
Ашли Брилиант

Научил съм толкова много от моите неуспехи, че мисля да си докарам и още от тях.
Ашли Брилиант

В търсене на себе си съм - дали ти си ме виждал някъде?
Ашли Брилиант

Току-що открих истината - и не мога да разбера защо никой не гори от желание да я чуе.
Ашли Брилиант

Дори когато съм щастлив и преуспяващ, животът пак си продължава.
Ашли Брилиант

Животът ми в много голяма степен е повлиян от множество книги, които така и никога не съм прочел.
Ашли Брилиант

Губенето на време е важна част от живота.
Ашли Брилиант

Аз искам или по-малко корупция, или повече шанс да участвам в нея.
Ашли Брилиант

Днес премествам само облаци, утре ще опитам планини.
Ашли Брилиант

Много странно, но това е миналото, за което някой от бъдещето ще копнее да се върне обратно.
Ашли Брилиант