Много пъти трябва да си давате вид, че се присъединявате към шествие, което наистина не ви интересува, само и само за да стигнете там, накъдето отивате.
Кристофър Морли

Подобни

Най-трудните за понасяне нещастия са тези, които никога не идват.
Кристофър Морли

Танците са прекрасно обучение за момичетата: това е първият начин да научиш какво се кани да направи мъжът, преди още да го е направил.
Кристофър Морли

Високите токчета са били изобретени от жена, която е била целувана по челото.
Кристофър Морли

Има само един единствен успех - да можеш да си живееш живота по свой собствен начин.
Кристофър Морли

Никой човек не се чувства самотен, ядейки спагети - това изисква толкова много внимание.
Кристофър Морли

Мъж, който никога не е ядосвал жена, се е провалил в живота.
Кристофър Морли

Най-неплатежоспособен неудачник на света е този, чиито разходи са твърде големи спрямо приходите му от идеи.
Кристофър Морли

Животът е като чужд език: всеки го говори с акцент.
Кристофър Морли

Ако откриехме, че имаме само пет минути, за да кажем каквото имаме да казваме, всички телефонни кабини биха се напълнили с хора, които, заеквайки, ще обясняват на други хора колко много ги обичат.
Кристофър Морли

Само грешник има право да проповядва.
Кристофър Морли