Не обичат лекарите или заради убежденията си, или поради икономията си.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Подобни

Ако любопитството се отнася до сериозни неща, то вече се нарича жажда за знания.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Нищо не изпускат толкова често и толкова безвъзвратно, както възможностите, които се срещат всеки ден.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Най-опасното нещо е капка истина с голямо съдържание на лъжи.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Хората обикновено по-лесно понасят противодействието, отколкото противоречието.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Докъдето се простира твоята способност да се налагаш над себе си, дотам се простира и твоята свобода.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Малките нещастия в живота ни помагат да се справим с цялата му мизерия.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Браковете се сключват на небесата, но там не се интересуват дали са успешни.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Наивните мъже са повече от наивните жени.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Колко трудно е да признаем достойнствата на онези, които не признават нашите собствени достойнства!
Мария фон Ебнер-Ешенбах

В замисъла си проличава талантът, в изпълнението - изкуството.
Мария фон Ебнер-Ешенбах