Доброто и злото в човека, умират с него, но доброто и злото извършени от него, остават.
Борис Балкх

Подобни

Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи!
Борис Балкх

Когато даваш милостиня, гледай просяка в очите!
Венцеслав Константинов

Най-добре е там, където нас никога няма да ни има.
Валентина Беднова

Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Исус Христос

Между религията и добродетелта няма нищо общо.
Клод Адриан Хелвеций

Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му.
Соломон

Мъдрият има граници дори за добродетелта си.
Ювенал

Най-прекрасното творение е прекрасно възпитаният човек.
Стоян Благов Миленков

Добър човек е не този, който умее да прави добро, а този, който не умее да прави зло.
Василий Ключевски