Правилната мисъл ще предизвика правилно действие, а грешната - грешно.
Борис Балкх

Подобни

Доброто и злото в човека, умират с него, но доброто и злото извършени от него, остават.
Борис Балкх

Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи!
Борис Балкх

Да изгубиш ума си е много по-лесно, отколкото да го намериш.
Валентин Домил

Където е медът (сладостта), там е и горчивината.
Латинска поговорка

Ако обчаш по-топло, бъди готов и за по-студено.
Александър Суворов

Прави каквото смяташ за правилно - но гледай да не те хванат.
Ашли Брилиант

Духайте в собствените си платна.
Станислав Йежи Лец

...Този, който поема високи задължения, трябва да бъде последователен...
Хайнрих Маркс

Бъди упорит и твърдо дръж на своето.
Хораций