Само дърво, което има дълбоки и здрави корени може да израсте нависоко и да устоява на бурите. Дори когато е само на хълма.
Борис Балкх

Подобни

Когато водата спре, става блато. Когато борбата спре, и животът става блато.
Борис Балкх

Правилната мисъл ще предизвика правилно действие, а грешната - грешно.
Борис Балкх

Доброто и злото в човека, умират с него, но доброто и злото извършени от него, остават.
Борис Балкх

Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи!
Борис Балкх

Крушата не може да роди ябълка.
Сръбска поговорка

Какво е това истина? Съответствието на нашите съждение на творенията на природата.
Дени Дидро

Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

И след лоша жътва трябва да се сее.
Латинска поговорка

Тръгнало море в река да се дави.
Българска поговорка