Отлагането е убийствен враг на всеки, който иска да постигне нещо значимо във всяко свое начинание.
Наполеон Хил

Подобни

Между бедността и богатството не може да съществува никакъв компромис.
Наполеон Хил

Мисълта няма граници с изключение на тези, които си поставяме сами.
Наполеон Хил

Всичко материално произхожда от мисленето. Мисли и забогатявай!
Наполеон Хил

Съсредоточете ума си върху онази част от предстоящите задачи, която сте в състояние да изпълните. Не се тревожете за онова, което не можете да изпълните, докато не дойде на дневен ред.
Наполеон Хил

Идеите нямат стандартна цена. Авторът им определя цените сам и с малко повече съобразителност ще получи добро заплащане.
Наполеон Хил

Във всяко отрицателно събитие се крие семето на големия успех.
Наполеон Хил

Мненията са най-евтиният артикул на света. Ако разчитате на чужди мнения, трудно ще ви бъде да си изградите свои собствени.
Наполеон Хил

Добрите идеи нямат твърдо установена цена. За беда специалните знания са далеч по-достъпни и лесни от идеите.
Наполеон Хил

Всеки неуспех носи в себе си зародиша на големия успех.
Наполеон Хил

Успехът не идва за един ден - всъщност той няма да дойде, докато не сте върнали всичко, което дължите на всички, които са ви подпомогнали.
Наполеон Хил