И най-лошото решение е по-добро от невзетото решение.
Максим Бехар

Подобни

Правилната мисъл ще предизвика правилно действие, а грешната - грешно.
Борис Балкх

Да изгубиш ума си е много по-лесно, отколкото да го намериш.
Валентин Домил

Където е медът (сладостта), там е и горчивината.
Латинска поговорка

Ако обчаш по-топло, бъди готов и за по-студено.
Александър Суворов

Прави каквото смяташ за правилно - но гледай да не те хванат.
Ашли Брилиант

Духайте в собствените си платна.
Станислав Йежи Лец

...Този, който поема високи задължения, трябва да бъде последователен...
Хайнрих Маркс

Бъди упорит и твърдо дръж на своето.
Хораций

Съсредоточете ума си върху онази част от предстоящите задачи, която сте в състояние да изпълните. Не се тревожете за онова, което не можете да изпълните, докато не дойде на дневен ред.
Наполеон Хил

Преди да налееш вино или масло в ненадежден съд, разумно е да го изпиташ отначало с вода; така и своята жена, за да си нямаш проблеми с нейната приказливост, не е зле да я провериш как пази тайни с някой неопасен и току-що измислен слух.
Плутарх