Егото е за слепците, фокусирали върху детайлите на своето превъзходство и дребни житейски елементарности, носейки на гръб всичкия си товар. Принизявайки себе си и човечеството, виждаш по-далеч от носа си.
Инав

Подобни

Всяко явление, достигнало до своето съвършенство, води до своята противоположност.
Инав

Ръката, която дава е ръката, която взема. Понякога е доста дълга. През девет планини и езера, през девет морета и океани...
Инав

Във всяка социална група най- нисшия е отражение на най-висшия, както и обратното.
Инав

Дали е време да изместим фокуса малко по-далеч от носа си и да се огледаме наоколо?
Дали е време да погледнем от обратната страна на клепачите.
Дали е време да осъзнаем, че ние сме творците на заобикалящата ни среда?
Ценности -> поведение -> съдба.
Инав

Докога ще храним и толерираме евтини ценности, породени от алчност, страхове и тесногръдие, които сформират благоприятна среда за развитие на несправедливост?
Инав

Поробване на съзнранието, програмиране на ценности, предаване на разума и тялото на тези, които са изработили решение за всичко.
Инав

Целта на науката не е да открива, а да прикрива.
Инав

Всеки човек е лек и отрова в живота ни. Най-отровните са най-големите лечители и най-големите лечители са най-отровните.
Инав

Най-силните са най-слабите и най-слабите са най-силните.
Инав

Ние създаваме твоите герои.
Ние създаваме твоите идеали.
Ние определяме твоя избор.
Ти само затвори очи и се отдай на блясъка на съблазанта и лъжата.
Твоя страх е нашата сила.
Оседлай егото си и вярвай, че си стъпил на върха на интелекта.
Не бързай да казваш, че имаш свободен избор, базиран на факти, чрез аналитично и логично мислене.
Ние определяме фактите.
Ние те информираме още с първия учебник.
Ние нямаме приятели. Имаме временни партньори.
Доверието ти често ще изпада в противоречия.
Инав