Отпусни се. Не трябва да си критичен, каквото и да възниква, каквото и да се случва, просто не се вкопчвай в него, а незабавно го пусни да си върви.
Нигума

Подобни

Отпусни се. Не трябва да си критичен, каквото и да възниква, каквото и да се случва, просто не се вкопчвай в него, а незабавно го пусни да си върви.
Нигума

Учи така, сякаш животът е непрекъснат урок.
Китайска поговорка

Ако обичаш лесните неща, ще срещаш трудности.
Китайска поговорка

Научаваме малко от победата и много от поражението.
Японска поговорка

Онези, които не могат да простят, разрушават моста, по който самите те трябва да преминат.
Конфуций

Научете се да седите и да наблюдавате. Не всичко се нуждае от реакция.
Буда

Събери волята си! Не слушай с ушите си, слушай с ума си. Не, не слушай с ума си, слушай с Духа си!
Конфуций

Няма значение колко бързо можете да го направите, просто запазете същият ритъм между ходовете. Човешкото сърце също обикновено бие с постоянен ритъм. Когато се вълнувате, става хаотично. Трябва да работите за този контрол (чрез постигане на недвижимо сърце), така че, когато нещо вълнуващо или опасно се случва, (вие и) сърцето ви да не става хаотично.
Масааки Хацуми

Всичко отминава, нищо не остава.
Осъзнавайки това, отпусни вкопчването си и намери покоя.
Тибетска поговорка

Когато не приемаме нежелано събитие,
то става Гняв;
Когато го приемем,
то става Толерантност...
Когато не приемаме несигурността,
това става Страх;
Когато я приемем,
това става Приключение...
Когато не приемаме лошото поведение на другите към нас,
това става Омраза;
Когато го приемем,
става Прошка...
Когато не приемаме успеха на другите,
това става Ревност;
Когато го приемем,
това става Вдъхновение...
Приемането е Ключът
към справянето ни с Живота добре.
Шри Шри Рави Шанкар