Истината е като лъва; не е нужно да я защитаваш. Остави я на свобода; тя ще се защитава сама.
Августин Блажени

Подобни

Толкова страдащи, колкото са се отдавали на страданието.
Августин Блажени

Никой нищо не прави хубаво, ако е против волята му, дори ако човек и да прави нещо хубаво.
Августин Блажени

О, Господи, помогни ми да стана добродетелен, но не веднага.
Августин Блажени

Какво е време? Ако никой не ме пита, знам какво е време. Ако трябва да обясня на питащия - не, не знам.
Августин Блажени

Времето не минава напразно и не изтича без каквото и да е въздействие върху нашите чувства: то твори в душата удивителни дела.
Августин Блажени

Важно е да се знае длъжен ли е един човек да обича друг заради самия него или в името на нещо друго. Когато ние обичаме човека заради самия него, ние му се наслаждаваме; когато го обичаме в името на нещо друго, ние го използваме.
Августин Блажени

Волята ни винаги е свободна, но не винаги е добра.
Августин Блажени

Времето лекува всички рани.
Августин Блажени

О, боже, дай ми целомъдрие, но... все още не.
Августин Блажени

Ако обичаш човека такъв, какъвто е, то ти обичаш него. Ако се опитваш кардинално да го промениш, то ти обичаш себе си. Това е всичко.
Августин Блажени