Ако истината ще ги убие, оставете ги да умрат.
Имануел Кант

Подобни

Почивката след труд е една от най-добрите и чисти радости.
Имануел Кант

Една от най-несъмнените и чисти радости е отдихът след работа.
Имануел Кант

Този, който се превръща в пълзяща твар, може ли след това да се оплаква, че са го сгазили?
Имануел Кант

Богатството не е в това, което имаме, а в това, без което можем.
Имануел Кант

Основа на нравствеността е дългът, а не интересът.
Имануел Кант

Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона.
Имануел Кант

Оставете ни да погледнем на нашия живот като на детска игра, в която нищо не е сериозно, освен искреността.
Имануел Кант

Законът, който живее вътре в нас, се нарича съвест. Съвестта сама по себе си е привеждане на нашите постъпки в съответствие с този закон.
Имануел Кант

Наказанията, налагани в изблик на гняв, не достигат целта си.
Имануел Кант

Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.
Имануел Кант