Най-вълнуващото място, където можеш да откриеш талант, е вътре в самия теб.
Ашли Брилиант

Подобни

Колкото си по-сигурен, толкова повече може да грешиш.
Ашли Брилиант

Давай смело! Където и да решиш да отидеш, винаги може да се окажеш не където трябва.
Ашли Брилиант

Някои хора са така уверени в истинността на своите мнения, както други в истинността на своите знания.
Ашли Брилиант

Аз не винаги съм депресиран - само когато мисля и чувствам.
Ашли Брилиант

Прави каквото смяташ за правилно - но гледай да не те хванат.
Ашли Брилиант

Ако не вярваш в призраци, никога не си бил на семейни срещи.
Ашли Брилиант

Научил съм толкова много от моите неуспехи, че мисля да си докарам и още от тях.
Ашли Брилиант

В търсене на себе си съм - дали ти си ме виждал някъде?
Ашли Брилиант

Току-що открих истината - и не мога да разбера защо никой не гори от желание да я чуе.
Ашли Брилиант

Дори когато съм щастлив и преуспяващ, животът пак си продължава.
Ашли Брилиант