Една нова любов трудно оцелява в битката с една дълга.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Подобни

Жените не се лъжат. Те се оставят да бъдат лъгани.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Влюбваме се в очаквания. Разлюбваме огорчения.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Красотата на любимата жена повечето мъже възприемат като своя слабост. Единствено умните превръщат в своя сила.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Когато мъжът е на място, всичко си идва на мястото.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Мъжете понасят стоически гнева на една жена, но не и безразличието и.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Само който няма какво да губи, няма какво да крие.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Грижата е най-красивото обяснение в любов.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Трудностите разделят хората. Или ги сближават завинаги.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Падането е човешко. За изправянето понякога са необходими нечовешки усилия.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Блясъкът на чистия човек дразни единствено тези, в чиято душа цари мрак.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл