Човек не трябва да прави нищо, с което да застрашава добрите отношения със себе си.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Подобни

Човек не трябва да разрешава върху белезите на душата да цъфтят цветя на злото.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Някои мъже разполагат с решение за всеки проблем. Единственото, което могат да предложат други, са самите проблеми.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Винаги и никога са понятия на абсурда.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Отчуждението е най-красноречивият израз на неодобрение.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Една жена можеш да я докоснеш с думи. С пръсти. С поглед. С устни. Но най-разтърсващото докосване е с постъпки. С подкрепа. С внимание. С нежност. С обич.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Не можеш да задържиш някого насила. Но можеш да го пуснеш да си тръгне и след това да съжаляваш, че не си го задържал.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Можеш да срещнеш любовта на най-невероятни места, но си в състояние да я съхраниш на едно единствено - в сърцето си.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Часът на истината понякога закъснява. Друг път избързва. Но винаги настъпва. Неизменно. И неумолимо.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Ако не ти достига дързост, опитай с търпение.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

За хората трябва да съдим не по това, което притежават, а по онова, което им е било отнето.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл