Нелегални ли са неупоменатите в закона престъпления.
Станислав Йежи Лец

Подобни

Не бронята пази човешката кожа, а костюмът.
Станислав Йежи Лец

Трудно е да кажеш истината в очите, когато я знаеш.
Станислав Йежи Лец

Колкото по-ниско падаш, толкова по-малко те боли.
Станислав Йежи Лец

Недей да фамилиарничиш със себе си.
Станислав Йежи Лец

Ветровете сменят пътепоказателите.
Станислав Йежи Лец

Ако людоедът се храни с вилица и с нож, това прогрес ли е?
Станислав Йежи Лец

На джуджетата трябва да се кланяш ниско.
Станислав Йежи Лец

В страната на лилипутите е разрешено да гледаш владетеля само през лупа.
Станислав Йежи Лец

Когато бастилиите се обръщат в прах, няма ли от него да се възправиш ти, човече?
Станислав Йежи Лец

Можем ли да правим насила гениални неща? Да, но трябва да имаме тази сила.
Станислав Йежи Лец