Атеистичната наука също си има своя религия.
Освалд Шпенглер

Подобни

Култура и цивилизация - това са: живото тяло на душата и нейната мумия.
Освалд Шпенглер

Не бива да се оглеждаме назад и да търсим критерии в миналото. Още по-лошо е да търсим в тях някаква система.
Освалд Шпенглер

В историческата реалност няма място за идеали. Там присъстват само факти. Няма никакви истини. Само факти.
Освалд Шпенглер

За истинския мислител няма абсолютно верни или неверни гледни точки.
Освалд Шпенглер

Само виждайки други форми на живот, може да осъзнаеш своя собствен.
Освалд Шпенглер

Всяка символика произлиза от страха. Тя ознаменува защитата.
Освалд Шпенглер

В днешно време ние гледаме на земята не като на цяло, а като на разделени части на света. И само за философите и историците това остава неизвестно.
Освалд Шпенглер

Великите личности по-скоро рушат, отколкото създават.
Освалд Шпенглер

В древни времена жената изпълнявала ролята на ясновидка, не защото може да предугажда бъдещето, а защото самата тя е това бъдеще.
Освалд Шпенглер

Огромната заблуда на теоретиците се състои в това, че те предполагат, че мястото им е на върха, а не в обоза на великите събития.
Освалд Шпенглер